Teodora Munteanu

Teodora Munteanu

Viziune asupra viitorului

1. Educaţia
- Transport şcolar gratuit pentru toţi elevii, în colaborare cu toate localităţile din zona metropolitan.
- Spaţii de depozitare individuale pentru fiecare elev în toate şcolile unde să poată depozita atunci când doresc cărţi, caiete, echipament sportive.
- Modernizarea tuturor terenurilor şi sălilor de sport destinate elevilor.
- Parteneriate între primărie şi alte organizaţii pentru facilitarea educaţiei complementare: financiară, civică, sanitară sau protejarea mediului.
- Extinderea şi modernizarea infrastructurii şcolare, susţinerea dotării şcolilor cu logistică IT.
- Parcări pentru biciclete la şcoli.
- Standarde de curăţenie şi igienă în şcoli la nivelului anului 2020.
- Program prin care niciun copil să nu abandoneze şcoala.
- Asigurarea funcţionării la capacitate a cabinetelor de psihoterapie pentru reducerea procentului de abandon şcolar, reducerea hărţuirii, creşterea rezultatelor la învăţătură.
- Modernizarea în continuare a căminelor, cantinelor, bibliotecilor.
2. Protejarea mediului

- Respectarea cu stricteţe a legii în ceea ce priveşte tăierea şi toaletarea arborilor.
- Plantarea anuală a minim 10.000 de arbori.
- Înfiinţarea de noi parcuri şi locuri de joacă sau relaxare în cartierele Sucevei şi amenajarea celor existente. În plus, trebuie să ne asigurăm că spaţiul verde sucevean nu va mai suporta modificări prin construcţii pe spaţiul verde.
- Instalarea de senzori moderni şi performanţi care vor monitoriza în timp real calitatea aerului în oraşul nostru.
- Promovarea şi încurajarea unei culturi a reciclării, înfiinţarea pe lângă centrele comerciale de centre şi aparate pentru colectarea ambalajelor de toate tipurile.
3. Trafic

- Implementarea unui sistem informatizat şi inteligent de fluidizare a traficului auto.
- Parcări de reşedinţă cu abonament annual.
- Resistematizarea trecerilor de pietoni,semaforizarea şi securizarea acestora folosind limitatoare de viteză modern.
- Fluidizarea traficului prin realizarea de noi sensuri unice şi descongestionarea intersecţiilor în funcţie de volumul de trafic raportat.
- Nicio stradă neasfaltată dar cu lucrări de calitate şi termene de garanţie din partea firmelor. Înainte de asfaltare e obligatorie introducerea utilităţilor acolo unde lipsesc.
- Trotuarele redate pietonilor fără maşini parcate neregulamentar şi fără construcţii neautorizate.
- Respectarea reglementărilor pentru parcarea autovehiculelor comerciale şi ale instituţiilor publice pe timpul nopţii.
4. Transport în comun

- Transport public civilizat, predictibil si accesibil tuturor cetăţenilor.
- Realizarea unei aplicaţii care să indice în timp real distanţa şi timpul în care ajung mijloacele de transport în comun. Cetăţenii vor putea plăti cursa cu ajutorul acestei aplicaţii.
- Înfiinţarea unui nod intermodal de transport în imediata vecinătate a gării Burdujeni.
5. Administraţie locală

- Încurajarea participării cetăţenilor la şedinţele Consiliului Local prin transmiterea acestora online.
- Digitalizarea accelerată a administraţiei publice locale.
- Reformarea administraţiei prin redimensionare, profesionalizare, depolitizare şi reorganizare departamentală.
- Transformarea websiteului primăriei într-o unealtă cu adevărat folositoare cetăţenilor cu informaţii corect structurate, uşor accesibile şi aduse la zi.
- Transparenţa totală în cheltuirea fondurilor publice.
- Prioritizarea finanţării proiectelor prin accesarea fondurilor europene.
- Realizarea unui inventar al tuturor bunurilor primăriei.
- Planificarea pe termen mediu şi lung a proiectelor de dezvoltare în toate domeniile.
- Platformă online colaborativă unde cetăţenii pot comunica orice problemă, unde cetăţenii pot fi consultaţi înainte de luarea deciziilor
6. Timp liber

- Realizarea unui amfiteatru în aer liber pentru evenimente şi festivaluri de muzică, teatru, poezie sau cinema.
- Încurajarea intervenţiilor artistice contemporane în spaţiul public.
- Finanţarea şi încurajarea unei selecţii artistice şi relevante pentru evenimentele culturale.
- Renunţarea la cheltuirea banului public pentru evenimente cu iz populist, care nu aduc niciun beneficiu real comunităţii sucevene.
7. Asistenţă socială

- Realizarea de programe pentru sprijinirea categoriilor de risc: victime ale abuzurilor familiale, abandonul scolar.
- Programe după şcoală pentru copiii proveniţi din familii vulnerabile.
8. Sport

- Trebuie să spijinim viaţa sportivă prin oferirea condiţiilor decente sucevenilor care vor să-şi dedice viaţa sportului. (refacerea stadionului Areni, stadionul de rugby CSM etc.).
- Sprijinirea sportului prin accesul la terenurile de sport pentru toţi cetăţenii indiferent de vârstă.
- Amenajarea în cartiere de mici spaţii destinate sportului: teren fotbal, baschet, mese de tenis sau şah.
- Încurajarea firmelor să sponsorizeze echipele tradiţionale prin facilitate fiscal în limitele legii.
9. Siguranţa

- Reorganizarea poliţiei locale, astfel încât să se asigure patrule dese şi eficiente timp de 24 de ore.
- Eficientizarea sistemului de monitorizare video, care are un rol important în prevenirea infracţiunilor.
- Modernizarea tuturor spaţiilor publice pietonale pentru accesibilitate (cărucioare de copii, scaun cu rotile sau biciclete).
10. Curăţenie

- Ne vom asigura că firma de salubrizare îşi respectă contracul cu primăria şi ia măsuri urgente în privinţa curăţeniei oraşului Suceava.
- Orice măsură nu poate să fie îndeajuns, dacă cetăţenii nu îşi respectă mai mult spaţiul comun.
11. Turism

- Modernizarea tuturor obiectivelor turistice sucevene prin accesarea de fonduri europene.
- Încurajarea turismului prin programe speciale elaborate împreuna cu agenţiile de turism.
- Încurajarea turismului accesibil pentru persoanele cu dizabilităţi.
12. Economie

- Reducerea la jumătate al impozitelor pe clădirile/ spaţiile ce deservesc activităţi economice de servicii şi producţie pentru următorii 5 ani.
- Înfiinţarea unui incubator de afaceri pentru tinerii suceveni care doresc să-şi deschidă o afacere.
- Încurajarea consumului din producţia locală, prin înfiinţarea a cât mai multor spaţii de desfacere pentru producătorii locali.
- Atragerea investitorilor trebuie să fie una din principalele activităţi întreprinse de primărie.
13. Urbanism si protejarea patrimoniului

- Punerea în valoare a clădirilor de patrimoniu prin accesarea de fonduri europene.
- Elaborarea documentaţiilor pentru clasarea de urgenţă a monumentelor de arhitectură din a doua a jumătate a secolului XX.
- Elaborarea de urgenţă a Planurilor Urbanistice Zonale pentru stabilirea zonelor de protecţie a monumentelor istorice.
- Asumarea obligativităţii concursurilor naţionale/ internaţionale de arhitectură şi urbanism pentru toate investiţiile majore.
- Reorganizarea direcţiei de urbanism din cadrul primăriei, sub conducerea unui architect şef, în condiţiile prevăzute de lege.
- Asigurarea de către primărie a obţinerii de certificate de urbanism online.
- Reglementarea strictă a publicităţii stradale.
- Respectarea documentaţiei de urbanism ce reglementează estetica faţadelor clădirilor : paletar de culori, material etc.
- Impozitarea diferenţiată a clădirilor neocupate sau abandonate.
- Stoparea intervenţiilor care nu sunt necesare: înlocuirea de pavele, borduri etc.
- Sistematizarea iluminatului public cu module de economisire a energiei electrice pe timp de noapte.
- Realizarea unei reţele subterane în care să fie îngropate cablurile de transfer de date.

</p>